Szanowni Państwo, w ostatnich tygodniach odnotowywane są kolejne przypadki lokalnych zakażeń COVID-19 w Pekinie oraz okolicach. W związku z sytuacją epidemiologiczną władze lokalne aktualnie zalecają unikanie podróży poza Pekin oraz przeprowadzają masowe testy (wg stanu na 22.01 w dzielnicach Daxing, Shunyi, Dongcheng oraz Xicheng). Należy się także spodziewać dodatkowych restrykcji związanych ze zwalczaniem lokalnych ognisk epidemii, na przykład wprowadzenia masowych testów na obszarach objętych epidemią, kwarantanny lub ograniczeń w przemieszczaniu się (zamknięcia osiedli mieszkaniowych). Nie można wykluczyć wprowadzenia innych środków zapobiegawczych, np. kwarantanny po powrocie do Pekinu z innego regionu ChRL.

W trakcie pobytu w Chinach należy liczyć się z różnego rodzaju ograniczeniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Są one wprowadzane przez władze na wszystkich szczeblach, nierzadko bez wcześniejszego uprzedzenia. Mogą się także różnić w zależności od miejsca pobytu.

Do najczęściej spotykanych, obowiązujących również cudzoziemców, można zaliczyć:

· długotrwałe pozbawienie prawa do opuszczania miejsca zamieszkania w przypadku wykrycia lokalnego ogniska epidemii,

· obowiązek przeprowadzania testów COVID-19 przy podróżach między prowincjami,

· ograniczenia w opuszczaniu miejsca zamieszkania (np. limitowane wyjścia na zewnątrz wyłącznie w celu zakupu towarów pierwszej potrzeby) oraz przyjmowaniu gości z zewnątrz,

· ograniczenia swobody przemieszczania się (np. zakaz wjazdu i/lub wyjazdu z danego miasta),

· kontrolę temperatury ciała na lotniskach i dworcach, w hotelach, sklepach, restauracjach i innych budynkach użyteczności publicznej oraz obowiązek noszenia masek ochronnych,

· przymusową kwarantannę osób mających symptomy zakażenia koronawirusem lub pozostających w kontakcie z osobami zakażonymi,

· utrudniony dostęp do podstawowej opieki lekarskiej w związku z dodatkowymi procedurami wprowadzonymi przez placówki medyczne w związku z COVID-19.

W związku z powyższym, zaleca się bezwzględne stosowanie do zaleceń władz miejscowych w zakresie przestrzegania powyższych zasad. Osoby, które ignorują zalecenia władz w sprawie badań oraz kwarantanny lub podają nieprawdziwe informacje dotyczące stanu zdrowia podlegają odpowiedzialności karnej i finansowej.

Więcej aktualnych informacji na temat restrykcji związanych z wjazdem oraz pobytem w Chinach można znaleźć na stronie Ambasady RP w Pekinie pod adresem: https://www.gov.pl/web/chiny/covid-19-chiny-i-mongolia–informacje-ogolne

Zgodnie z informacją Biura Spraw Zagranicznych miasta Pekin z dnia 21 stycznia br., osoby przyjeżdżające z zagranicy podlegają 21-dniowej kwarantannie przed przyjazdem do Pekinu. Następnie podlegają 7-dniowej obserwacji medycznej, z zaleceniem unikania przebywania w miejscach zatłoczonych i wydarzeniach publicznych oraz obowiązkiem raportowania stanu zdrowia lokalnemu komitetowi osiedlowemu (dwa razy dziennie).

W razie pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: pekin.amb.wk[at]msz.gov.pl

Z życzeniami zdrowia,

Jakub Wysocki
Konsul RP
Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie

tel.: +86 10 65321235
fax: +86 10 65323590