Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 stycznia weszła w życie w Polsce zmiana rozporządzenia dot. stanu epidemii, która jest szczególnie istotna z perspektywy obywateli RP i innych uprawnionych osób planujących przylot do Polski.

Nowe rozporządzenie, które przesyłamy w załączeniu, pozwala na zwolnienie z obowiązku kwarantanny osób przekraczających granicę, jeżeli posiadają one negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem tej granicy, w okresie 48 godzin licząc od momentu wyniku tego testu. Rozporządzenie nie określa rodzaju testu, jaki należy wykonać (chodzi o dowolny rodzaj testu/badania diagnostycznego), nie wprowadzono ponadto wymogu wykonania testu w określonym laboratorium.

W trakcie przekraczania polskiej granicy należy okazać funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim lub w języku angielskim.

W razie pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: pekin.amb.wk[at]msz.gov.pl .

Z wyrazami szacunku,
Zespół Wydziału Konsularnego i Polonii
Ambasada RP w Pekinie