Egzamin HSK (汉语水平考试;pinyin: Hanyu Shuiping Kaoshi), to test, o którym najprawdopodobniej chociaż raz słyszał każdy, kto poświęcił swój czas i siły na naukę języka chińskiego.  Organizowany jest przez Hanban (汉办), wyspecjalizowaną jednostkę podlegająca Ministerstwu Edukacji Chin, która jest również odpowiedzialna za Instytuty Konfucjusza na całym świecie. Egzamin ten jest głównie wykorzystywany przez chińskie uniwersytety jako element wymagany do rekrutacji studentów zagranicznych, nierzadko też jego wynik decyduje ostatecznie o przyznaniu stypendium, jednak może do niego przystąpić każdy, kto chce sprawdzić, na jakim poziomie zaawansowania aktualnie się znajduje bądź też potrzebuje certyfikowanego potwierdzenia swojej znajomości języka chińskiego.

HSK 2.0 to formuła, która niedługo ustąpi miejsca HSK 3.0. Do tego momentu jednak jest ona obecnie obowiązująca formą struktury egzaminu, dzieli się na 6 niezależnych poziomów testów: od 1 do 6. HSK1 to poziom podstawowy, najniższy
w skali, natomiast HSK6 to poziom zaawansowany, obecnie najwyższy możliwy do uzyskania. Edycja 2.0 cieszyła się dużą popularnością ze względu na stosunkowo niskie wymagania oraz łagodną krzywą uczenia się. Jednak poziomów HSK nie należy mylić
z poziomami zaawansowania – jest ich bowiem 5, poniżej prezentuję rozpisanie tych poziomów wraz z odpowiadającymi im testami HSK.

Poziom biegłości w j. chińskimPoziom HSKSzacowany poziom ESOKJ
Poziom 56C1 – zaawansowany
Poziom 55B2 – wyższy średniozaawansowany
Poziom 44B1 – niższy średniozaawansowany
Poziom 33A2 – przed średniozaawansowany
Poziom 22A1+ – podstawowy
Poziom 11A1- – początkujący
Źródło: https://improvemandarin.com/new-hsk/

HSK 3.0 przewiduje bardzo duże zmiany w strukturze testu. Poziomów zaawansowania będzie jedynie 3 – początkujący, średni i zaawansowany. W skład każdego z tych poziomów wchodzić będą 3 testy. Poniżej przedstawiam tabelę, która pokaże przyporządkowanie poszczególnych testów do poziomu posługiwania się językiem chińskim:

ZaawansowanyHSK9
ZaawansowanyHSK8
ZaawansowanyHSK7
ŚredniHSK6
ŚredniHSK5
ŚredniHSK4
PodstawowyHSK3
PodstawowyHSK2
PodstawowyHSK1
Źródło: https://improvemandarin.com/new-hsk/

Przecież do tej pory formuła 2.0 sprawdza się dobrze – mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Skąd takie zmiany? Po co? Takie pytania zaczęły się pojawiać, kiedy
w maju 2020 roku Hanban na swoim oficjalnym Twitterze poinformował o nadchodzących modyfikacjach. Niestety, mimo tego, że obecny system jest nam dobrze znany, wiemy, jak się przygotować do poszczególnych egzaminów – trzeba zauważyć wady obecnego systemu testowania. Obecny system nie spełnia wymagań międzynarodowych standardów, a przedstawione poziomy nie pokazują w sposób adekwatny stopnia biegłości w języku chińskim. HSK6 z założenia miał być odpowiednikiem poziomu „native speakera”. Wiemy jednak, że niestety, ale oszacowane założenie, co trzeba przyswoić, aby móc posługiwać się językiem chińskim biegle jedynie z małymi trudnościami jest tutaj mocno zaniżone – jest to bowiem 2500 znaków i 5000 słów.

W formule 3.0 zakres znaków, słów, gramatyki ulegnie znacznemu powiększeniu, zostanie zwiększony stopień trudności pierwszych 6 poziomów. A biorąc jako przykład poziom 9. etapu zaawansowanego wiemy, że zakłada opanowanie wszystkich 1100 sylab, 3000 znaków, 11092 słów i 572 pojęć gramatycznych. Skąd tak drastyczna zmiana? Najprawdopodobniej wymagania te będą miały na celu sprawdzić zdolność rozumienia dłuższych, bardziej skomplikowanych materiałów, takich jak teksty z chińskich podręczników dla studentów, chińskie powieści i czasopisma, fragmenty chińskich wiadomości i tym podobnych.

Czy oznacza to jednak, że zapisując się na HSK w roku 2021 mamy powody do obaw, że zdany przez nas egzamin straci ważność jeszcze przed upływem 2 lat? Jest to mocno wątpliwe. Cały czas opracowywane są dokładne wytyczne dotyczące nowych poziomów, niedługo po zatwierdzeniu ich, test HSK dla poziomów 7-9 zostanie dodany do obecnego systemu. W międzyczasie nie zostaną wprowadzone żadne istotne zmiany w istniejących testach HSK przez co najmniej 2 lata. Szacuje się, że na dobrą sprawę dopiero w 2024-2025 roku możemy się spodziewać, że obecnie obowiązujące HSK 2.0 przestanie być w jakikolwiek sposób uznawane.

Być może będziemy potrzebowali trochę więcej czasu i wysiłku, aby móc określić się mianem zaawansowanego użytkownika języka chińskiego, należy jednak pamiętać, że to nie egzaminy są wyznacznikiem naszej znajomości – są jedynie okazją do sprawdzenia się, czasami zdobycia dodatkowego atutu podczas rekrutacji – w żaden sposób nas nie definiują. Pozostaje więc jedynie dalsza praca nad rozwojem umiejętności językowych i próby swoich sił w formule HSK 3.0.

Marta Radwan-Wińska