W załączeniu przekazujemy informację o naborze na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Pekinie. Zapraszamy do udziału w rekrutacji, względnie mamy uprzejmą prośbę o rozpropagowanie tej informacji wśród znanych Państwu osób, które z uwagi na posiadane kwalifikacje mogłyby być zainteresowane pracą nauczyciela polskich dzieci w Szkole przy naszej Ambasadzie. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 maja 2021 r.

Ogłoszenie jest również dostępne na stronie Szkoły: https://pekin.orpeg.pl/2021/03/12/ogloszenie-zwiazane-z-naborem-na-stanowisko-nauczyciela-edukacji-wczesnoszkolnej/

Z poważaniem,

Wydział Konsularny i Polonii
Ambasada RP w Pekinie

Załączniki:

Nowe ogłoszenie o naborze edukacja wczesnoszkolna
REGULAMIN naboru na wolne stanowiska nauczycieli 2021
załączniki 1 a i 1 b