Biuro Spraw Zagranicznych w Pekinie ogłosiło rozpoczęcie nieobowiązkowych szczepień dla wszystkich grup cudzoziemców, wyjąwszy osoby wyłączone ze względu na wiek lub inne przeciwwskazania.

Zgodnie z informacją podaną przez Biuro, szczepienie jest możliwe dla osób w wieku pow. 18 lat. Szczepienia odbywają się z użyciem chińskich szczepionek inaktywowanych podawanych w dwóch dawkach. Osoby decydujące się na przyjęcie szczepionki są proszone o podpisanie dokumentu, w którym wyrażają swoją zgodę na szczepienie i poniesienie ryzyka z nim związanego.

Koszt szczepienia wynosi 93,5 CNY. Osoby objęte pekińskim ubezpieczeniem medycznym są zwolnione z kosztów, muszą natomiast przedstawić dokument świadczący o ubezpieczeniu.

Zainteresowani szczepieniami powinni skontaktować się ze swoim pracodawcą, macierzystą uczelnią lub lokalnym komitetem osiedlowym w celu rezerwacji terminu. Wymagane jest przedstawienie ważnego dokumentu paszportowego oraz zezwolenia na pobyt na terytorium Chin (Residence Permit).

Osobom z innych regionów zalecamy śledzenie informacji publikowanych przez lokalne Biura Spraw Zagranicznych. Jak dotąd program szczepień dla cudzoziemców został również uruchomiony w Szanghaju.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że szczepienie którąkolwiek ze szczepionek aktualnie nie zwalnia przyjeżdżających do Chin z obowiązku odbycia kwarantanny scentralizowanej po przyjeździe.

Informujemy, że aktualna lista szczepionek dopuszczonych do obrotu w UE opublikowana jest m.in. na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych: http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19. Obecnie nie znajdują się na niej szczepionki produkowane przez którykolwiek z chińskich podmiotów. Szczepienie szczepionką spoza listy nie zwalnia z obowiązku odbycia kwarantanny w sytuacji powrotu na terytorium RP.

Ponadto pragniemy zaznaczyć, że w tej chwili nie mamy informacji o tym, żeby polski Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 przewidywał w najbliższej przyszłości wysyłkę szczepionek dla obywateli RP przebywających za granicą.

Z poważaniem,

Zespół Wydziału Konsularnego i Polonii

Ambasada RP w Pekinie

Źródło grafiki: David290, licencja CC BY-SA 4.0