Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Stypendium konfucjańskie na Kantońskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych

Kierunki i uczelnie
Typography

Kantoński Uniwersytet Spraw Międzynarodowych

Procedura rekrutacyjna na studia magisterskie z nauczania języka chińskiego jako obcego

Stypendium konfucjańskie 2015

 

W celu wspierania Instytutu Konfucjusza, promowaniu języka chińskiego oraz propagowaniu chińskiej kultury na świecie, a także kształceniu wykwalifikowanych nauczycieli i utalentowanych studentów języka chińskiego, Centrala Instytutów Konfucjusza Hanban (zwana dalej Hanban), ustanowiła Stypendia konfucjańskie dla studentów zagranicznych, naukowców i nauczycieli języka chińskiego na uzyskanie stopnia magistra z nauczania języka chińskiego jako obcego na wybranym uniwersytecie w Chinach.

Kantoński Uniwersytet Spraw Międzynarodowych (zwany dalej KUSM), jako jedna z jednostek nauczania, w ramach programu studiów magisterskich z nauczania języka chińskiego jako obcego, planuje przyjąć w 2015 roku 25 studentów zagranicznych (program stypendialny). 

1. Warunki aplikowania

Kandydat nie może być obywatelem Chińskiej Republiki Ludowej, powinien być w dobrym zdrowiu oraz w wieku między 16 a 35 lat (czynni nauczyciele języka chińskiego mogą być w wieku do 45 lat). Stypendia konfucjańskie przeznaczone są dla uczniów Instytutów Konfucjusza, zagranicznych nauczycieli języka chińskiego, laureatów konkursu kultury chińskiej "Chiński most", wybitnych absolwentów kierunków sinologicznych oraz osób, które osiągnęły wysokie wyniki na egzaminie HSK lub BCT. Program stypendialny rozpocznie się jesienią 2015 i będzie trwał przez 2 lata akademickie. Kandydat powinien posiadać stopień licencjata lub równorzędny, wynik z HSK powyżej 180 punktów na poziomie 5 i  HSKK (poziom średnio zaawansowany)  powyżej 50 punktów lub wynik z BCT(B) powyżej 180 punktów i BCT (ustny) powyżej 260 punktów. Jednocześnie kandydat powinien podpisać 5-letnie zobowiązanie do nauczania języka chińskiego po ukończeniu studiów. Osoby z ustaloną posadą nauczania będą traktowane priorytetowo (należy przedstawić zaświadczenie z danej jednostki oferującej posadę). Po pierwszym roku akademickim od rozpoczęcia nauki, należy uzyskać wynik powyżej 180 punktów z HSK na poziomie 6 i powyżej 70 punktów z HSKK (poziom średnio zaawansowany), aby kontynuować pobieranie stypendium. Hanban zapewni wsparcie w nauczaniu języka chińskiego dla wybitnych absolwentów. 

Kandydaci z certyfikatami HSK i HSKK będą traktowani priorytetowo. Laureaci konkursu "Chiński most" powinni ubiegać się o przyznanie stypendium zgodnie z nagrodą przyznaną podczas konkursu. Kandydaci, którzy składają powtarzające się aplikacje, nie będą brani pod uwagę. 

2. Warunki pomocy stypendialnej i standardy

Stypendium konfucjańskie pokrywa: opłatę rejestracyjną, czesne, opłatę za podstawowe materiały dydaktyczne, jednorazową dotację na osiedlenie się, miesięczny zasiłek stypendialny (3000RMB/miesiąc), zakwaterowanie na terenie kampusu oraz ubezpieczenie zdrowotne dla studentów zagranicznych. Jednorazowa dotacja na osiedlenie się nie będzie wypłacana osobom, które już przebywają w Chinach przez ponad 6 miesięcy. 

3. Proces rekrutacyjny

1. Kandydat musi zarejestrować się na stronie Stypendium konfucjańskiego http://cis.chinese.cn, wypełnić formularz i przesłać "Formularz Stypendium konfucjańskiego". Jednocześnie należy wydrukować aplikację wraz z pozostałymi dokumentami (zobacz punkt 4) i wysłać do KUSM do 10.05.2015r.

2. KUSM zweryfikuje aplikacje i do 31.05.2015r. prześle do Hanban proponowaną listę kandydatów zagranicznych spełniających warunki Stypendium konfucjańskiego.

3. Hanban zorganizuje komisję ekspertów, która wybierze laureatów stypendium. Lista laureatów stypendium zostanie opublikowana na stronie internetowej Stypendium konfucjańskiego do 15.06.2015r. Jednocześnie poinformowane zostaną uniwersytety i instytucje rekomendujące, które następnie przekażą informację kandydatom.

4. Do 1.07.2015r. KUSM prześle "List przyjmujący", "Informacje rejestracyjne" oraz "Formularz wizowy" (JW202) do instytucji rekomendującej, która następnie przekaże dokumenty laureatom stypendium.

4. Dokumenty aplikacyjne

Kandydat powinien zarejestrować się na stronie Stypendium konfucjańskiego http://cis.chinese.cn, wypełnić "Formularz Stypendium konfucjańskiego" oraz załączyć elektroniczne wersje poniższych dokumentów:

1. Kopia strony ze zdjęciem z paszportu.

2. Certyfikat HSK i HSKK lub BCT i BCT (ustny).

3. Najwyższy uzyskany dyplom uczelni wyższej (transkrypt ocen lub zaświadczenie o statusie studenta).

4. Listy rekomendujące oraz zobowiązanie kandydata. Kandydat musi załączyć 2 listy rekomendujące od nauczycieli ze stopniem profesora lub docenta (w języku chińskim lub angielskim) oraz pisemne zobowiązanie do nauczania języka chińskiego przez przynajmniej 5 lat od ukończenia studiów. Studenci aplikujący z krajów, w których jeszcze nie utworzono Instytutu Konfucjusza muszą załączyć list rekomendujący od rektora swojej uczelni.

5. Osoby poniżej 18. roku życia muszą załączyć odpowiedni dokument prawny potwierdzający posiadanie opiekuna na terenie Chińskiej Republiki Ludowej.

6. Laureaci konkursu "Chiński most" w Chinach muszą załączyć odpowiedni certyfikat stypendialny. Laureaci krajowego etapu konkursu "Chiński most" muszą załączyć odpowiedni certyfikat konkursowy oraz rekomendację instytucji organizującej konkurs.

7. Czynni nauczyciele języka chińskiego muszą przedstawić zaświadczenie z instytucji, w której pracują oraz list rekomendujący.

5. Ważne informacje 

1. Jeśli informacje zawarte w aplikacji i kopii paszportu będą niespójne lub przesłane dokumenty będą niekompletne, to aplikacja zostanie odrzucona. 

2. Stypendyści, którzy z różnych przyczyn nie mogą zarejestrować się w terminie, muszą w ciągu 15 dni złożyć w uczelni docelowej pisemne wyjaśnienie. Stypendyści, którzy bez podania powodu nie zarejestrują się na uczelni docelowej nie otrzymają stypendium. Ponadto ich ponowna aplikacja nie zostanie rozpatrzona. 

3. W przypadku nie przejścia badań lekarskich, stypendium zostanie anulowane. 

6. Kontakt  

Osoba kontaktowa: Peng laoshi, Lin laoshi

Telefon kontaktowy: 0086-20-86319791

Faks: 0086-20-86319791

E-mail: gdufs404@126.com

Strona internetowa:http://hygj.gdufs.edu.cn/

Adres: Baiyundadao bei 2, Kanton, Kantoński Uniwersytet Spraw Międzynarodowych, bud. Sanjiao, pok. 402, Centrum nauczania języka chińskiego jako obcego

Kod pocztowy: 510420

 

Kantoński Uniwersytet Spraw Międzynarodowych

Procedura rekrutacyjna na studia magisterskie z nauczania języka chińskiego jako obcego

Stypendium konfucjańskie 2015

 

W celu wspierania Instytutu Konfucjusza, promowaniu języka chińskiego oraz propagowaniu chińskiej kultury na świecie, a także kształceniu wykwalifikowanych nauczycieli i utalentowanych studentów języka chińskiego, Centrala Instytutów Konfucjusza Hanban (zwana dalej Hanban), ustanowiła Stypendia konfucjańskie dla studentów zagranicznych, naukowców i nauczycieli języka chińskiego na uzyskanie stopnia magistra z nauczania języka chińskiego jako obcego na wybranym uniwersytecie w Chinach.

Kantoński Uniwersytet Spraw Międzynarodowych (zwany dalej KUSM), jako jedna z jednostek nauczania, w ramach programu studiów magisterskich z nauczania języka chińskiego jako obcego, planuje przyjąć w 2015 roku 25 studentów zagranicznych (program stypendialny). 

1. Warunki aplikowania

Kandydat nie może być obywatelem Chińskiej Republiki Ludowej, powinien być w dobrym zdrowiu oraz w wieku między 16 a 35 lat (czynni nauczyciele języka chińskiego mogą być w wieku do 45 lat). Stypendia konfucjańskie przeznaczone są dla uczniów Instytutów Konfucjusza, zagranicznych nauczycieli języka chińskiego, laureatów konkursu kultury chińskiej "Chiński most", wybitnych absolwentów kierunków sinologicznych oraz osób, które osiągnęły wysokie wyniki na egzaminie HSK lub BCT. Program stypendialny rozpocznie się jesienią 2015 i będzie trwał przez 2 lata akademickie. Kandydat powinien posiadać stopień licencjata lub równorzędny, wynik z HSK powyżej 180 punktów na poziomie 5 i  HSKK (poziom średnio zaawansowany)  powyżej 50 punktów lub wynik z BCT(B) powyżej 180 punktów i BCT (ustny) powyżej 260 punktów. Jednocześnie kandydat powinien podpisać 5-letnie zobowiązanie do nauczania języka chińskiego po ukończeniu studiów. Osoby z ustaloną posadą nauczania będą traktowane priorytetowo (należy przedstawić zaświadczenie z danej jednostki oferującej posadę). Po pierwszym roku akademickim od rozpoczęcia nauki, należy uzyskać wynik powyżej 180 punktów z HSK na poziomie 6 i powyżej 70 punktów z HSKK (poziom średnio zaawansowany), aby kontynuować pobieranie stypendium. Hanban zapewni wsparcie w nauczaniu języka chińskiego dla wybitnych absolwentów. 

Kandydaci z certyfikatami HSK i HSKK będą traktowani priorytetowo. Laureaci konkursu "Chiński most" powinni ubiegać się o przyznanie stypendium zgodnie z nagrodą przyznaną podczas konkursu. Kandydaci, którzy składają powtarzające się aplikacje, nie będą brani pod uwagę. 

2. Warunki pomocy stypendialnej i standardy

Stypendium konfucjańskie pokrywa: opłatę rejestracyjną, czesne, opłatę za podstawowe materiały dydaktyczne, jednorazową dotację na osiedlenie się, miesięczny zasiłek stypendialny (3000RMB/miesiąc), zakwaterowanie na terenie kampusu oraz ubezpieczenie zdrowotne dla studentów zagranicznych. Jednorazowa dotacja na osiedlenie się nie będzie wypłacana osobom, które już przebywają w Chinach przez ponad 6 miesięcy. 

3. Proces rekrutacyjny

1. Kandydat musi zarejestrować się na stronie Stypendium konfucjańskiego http://cis.chinese.cn, wypełnić formularz i przesłać "Formularz Stypendium konfucjańskiego". Jednocześnie należy wydrukować aplikację wraz z pozostałymi dokumentami (zobacz punkt 4) i wysłać do KUSM do 10.05.2015r.

2. KUSM zweryfikuje aplikacje i do 31.05.2015r. prześle do Hanban proponowaną listę kandydatów zagranicznych spełniających warunki Stypendium konfucjańskiego.

3. Hanban zorganizuje komisję ekspertów, która wybierze laureatów stypendium. Lista laureatów stypendium zostanie opublikowana na stronie internetowej Stypendium konfucjańskiego do 15.06.2015r. Jednocześnie poinformowane zostaną uniwersytety i instytucje rekomendujące, które następnie przekażą informację kandydatom.

4. Do 1.07.2015r. KUSM prześle "List przyjmujący", "Informacje rejestracyjne" oraz "Formularz wizowy" (JW202) do instytucji rekomendującej, która następnie przekaże dokumenty laureatom stypendium.

4. Dokumenty aplikacyjne

Kandydat powinien zarejestrować się na stronie Stypendium konfucjańskiego http://cis.chinese.cn, wypełnić "Formularz Stypendium konfucjańskiego" oraz załączyć elektroniczne wersje poniższych dokumentów:

1. Kopia strony ze zdjęciem z paszportu.

2. Certyfikat HSK i HSKK lub BCT i BCT (ustny).

3. Najwyższy uzyskany dyplom uczelni wyższej (transkrypt ocen lub zaświadczenie o statusie studenta).

4. Listy rekomendujące oraz zobowiązanie kandydata. Kandydat musi załączyć 2 listy rekomendujące od nauczycieli ze stopniem profesora lub docenta (w języku chińskim lub angielskim) oraz pisemne zobowiązanie do nauczania języka chińskiego przez przynajmniej 5 lat od ukończenia studiów. Studenci aplikujący z krajów, w których jeszcze nie utworzono Instytutu Konfucjusza muszą załączyć list rekomendujący od rektora swojej uczelni.

5. Osoby poniżej 18. roku życia muszą załączyć odpowiedni dokument prawny potwierdzający posiadanie opiekuna na terenie Chińskiej Republiki Ludowej.

6. Laureaci konkursu "Chiński most" w Chinach muszą załączyć odpowiedni certyfikat stypendialny. Laureaci krajowego etapu konkursu "Chiński most" muszą załączyć odpowiedni certyfikat konkursowy oraz rekomendację instytucji organizującej konkurs.

7. Czynni nauczyciele języka chińskiego muszą przedstawić zaświadczenie z instytucji, w której pracują oraz list rekomendujący.

5. Ważne informacje 

1. Jeśli informacje zawarte w aplikacji i kopii paszportu będą niespójne lub przesłane dokumenty będą niekompletne, to aplikacja zostanie odrzucona. 

2. Stypendyści, którzy z różnych przyczyn nie mogą zarejestrować się w terminie, muszą w ciągu 15 dni złożyć w uczelni docelowej pisemne wyjaśnienie. Stypendyści, którzy bez podania powodu nie zarejestrują się na uczelni docelowej nie otrzymają stypendium. Ponadto ich ponowna aplikacja nie zostanie rozpatrzona. 

3. W przypadku nie przejścia badań lekarskich, stypendium zostanie anulowane. 

6. Kontakt  

Osoba kontaktowa: Peng laoshi, Lin laoshi

Telefon kontaktowy: 0086-20-86319791

Faks: 0086-20-86319791

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa:http://hygj.gdufs.edu.cn/

Adres: Baiyundadao bei 2, Kanton, Kantoński Uniwersytet Spraw Międzynarodowych, bud. Sanjiao, pok. 402, Centrum nauczania języka chińskiego jako obcego

Kod pocztowy: 510420