Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Nowe regulacje dotyczące wiz wjazdowych oraz wyjazdowych dla cudzoziemców

Sprawy urzędowe i wizowe
Typography

Chiński rząd ogłosił nowe regulacje dotyczące wjazdów i wyjazdów do kraju. Mają one na celu standaryzację wydawania wiz dla obcokrajowców, jak również związane z nimi usługi i inne zarządzenia.

Nowe regulacje złożone z 39 paragrafów zastąpią poprzednie rozporządzenie z grudnia 1986 roku. Rozporządzenie dokonuje kategoryzacji systemu wizowego na 12 typów wiz, które to oparte będą na celu wjazdu podmiotu do kraju, wraz z nową wizą "R" wydawaną dla wysokiej rangi specjalistów zagranicznych. Kolejna wiza "Q", została wprowadzona dla cudzoziemców, którzy przybyli do Chin aby odwiedzić swoich krewnych. Regulacje zgodnie z rzecznikiem Biura Legislacyjnego i Rządu Chińskiego przyczynią się do polepszenia ochrony bezpieczeństwa narodowego oraz umocnienia możliwości rewizji stosowanych podczas tego procesu środków, przy jednoczesnym ułatwieniu standardowej migracji ludności. Zgodnie z rozporządzeniem instytucje finansowe, edukacyjne, medyczne oraz telekomunikacyjne w razie potrzeby będą mogły weryfikować tożsamość obcokrajowców za pośrednictwem agencji ewidencji wjazdów i wyjazdów lub lokalnych organów bezpieczeństwa publicznego.

Rozporządzenie ma również na celu rozwiązanie problemu nielegalnych wjazdów, pobytów oraz zatrudnienia, zgodnie z przepisami prawnymi.Regulacje definiują okoliczności nielegalnego pobytu przez cudzoziemców.Obcokrajowiec, który przekroczył okres pobytu lub zamieszkania określony w posiadanej przez niego wizie lub świadectwie pobytu, będzie uznany za przebywającego na terytorium Chin nielegalnie.Nielegalny pobyt dotyczy także obcokrajowców wpuszczonych do kraju bez wizy, którzy pozostają w Chinach przekraczając okres bezwizowy, nie ubiegając się o świadectwo pobytu.Rozporządzenie stwierdza, że każdy obcokrajowiec, który porusza się poza obszarem, którego jego pobyt dotyczy, również będzie uznany za przebywającego na tym obszarze nielegalnie. Rozporządzenie stanowi, że studenci zagraniczni, którzy potrzebują podjąć staż bądź pracę w niepełnym wymiarze czasowym, mogą za pośrednictwem zgody swoich szkół aplikować w tej sprawie do agencji ewidencji wjazdów i wyjazdów oraz do lokalnych organów bezpieczeństwa publicznego. Dokumenty muszą zawierać między innymi zaświadczenie o aktualnym miejscu zamieszkania.Stwierdza również, że cudzoziemcy, którzy opuścili lub zmienili swoje miejsca pracy, podobnie jak zagraniczni studenci, którzy opuścili instytucje za nich odpowiedzialne, muszą niezwłocznie zgłosić ten fakt do agencji ewidencji wjazdów i wyjazdów oraz do lokalnych organów bezpieczeństwa publicznego na poziomie powiatu lub wyżej.

 

Na podstawie indywidualnych celów wjazdu, system wizowy przewiduje 12 typów wiz:

Wiza "C" - Stosowana w przypadku szkoleń personelu, załóg samolotów oraz marynarzy zajmujących się usługami międzynarodowymi. Dotyczy również towarzyszących im członków rodziny.

Wiza "D” - Stosowana w przypadku obcokrajowców, którzy przebywają w Chinach na stałe.

Wiza "F" - Stosowana w przypadku obcokrajowców, którzy przybyli do Chin w celach wymiany zagranicznej, wizyt i inspekcji.

Wiza "G" - Stosowana wobec obcokrajowców, których dotyczy tranzyt przez Chiny.

Wizy „J”: 

Wiza "J-1"- Stosowana wobec rezydentujących w Chinach zagranicznych dziennikarzy. (pobyt długoterminowy - dłuższy niż 180 dni)

Wiza "J-2"- Stosowana wobec zagranicznych dziennikarzy tymczasowo przebywających w Chinach (pobyt krótkoterminowy - krótszy lub równy 180 dniom)

Wiza "L" - Stosowana wobec zagranicznych turystów (turyści podróżujący z grupami wycieczkowymi)

Wiza "M" - Stosowana wobec cudzoziemców, którzy przybyli do Chin w celach biznesowych lub z racji działalności handlowej.

Wizy "Q" :

Wiza "Q-1" - Stosowana wobec cudzoziemców, którzy ubiegają się o wjazd do Chin w celach połączenia z chińskimi krewnymi lub cudzoziemcami posiadającymi prawo stałego pobytu w Chinach, jak również wobec tych, którzy muszą odwiedzić Chiny w celach załatwienia formalności adopcyjnych (pobyt długoterminowy - dłuższy niż 180 dni)

Wiza "Q-2" - Stosowana wobec cudzoziemców, którzy przybyli do Chin tymczasowo w celach odwiedzin chińskich obywateli i cudzoziemców z prawem do pobytu stałego (pobyt krótkoterminowy - mniejszy lub równy 180 dniom)

Wiza "R" - Stosowana wobec specjalistów, ekspertów oraz wykwalifikowanych pracowników zagranicznych w wybranych branżach.

Wizy "S":

Wiza "S-1" - Stosowana wobec małżonków, rodziców, teściów oraz dzieci poniżej 18 roku życia cudzoziemców, którzy przebywają w Chinach z powodu pracy bądź podjęcia studiów, oraz cudzoziemców którzy chcą mieszkać w Chinach z innych przyczyn osobistych (pobyt długoterminowy - ponad 180 dni)

Wiza "S-2" - Stosowana wobec członków rodziny cudzoziemców, którzy przebywają w Chinach z powodu pracy bądź podjęcia studiów, oraz cudzoziemców którzy chcą mieszkać w Chinach z innych przyczyn osobistych (pobyt krótkoterminowy - krótszy lub równy 180 dniom) 

Wizy “X”:

Wiza "X-1" - Stosowana wobec cudzoziemców, którzy przybyli do Chin w celu podjęcia studiów (pobyt długoterminowy - ponad 180 dni),

Wiza "X-2" - Stosowana wobec cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Chin w celu podjęcia studiów (pobyt krótkoterminowy - krótszy lub równy 180 dniom).

Wiza „Z" - Stosowana wobec cudzoziemców, którzy ubiegają się o pracę w Chinach.

 

Tłumaczenie: Joanna Bondyra

Źródło: http://mp.weixin.qq.com/