Informacja o naborze na stanowisko nauczyciela w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Pekinie

W załączeniu przekazujemy informację o naborze na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Pekinie. Zapraszamy do udziału w rekrutacji, względnie mamy uprzejmą prośbę o rozpropagowanie…