Zaproszenie do udziału w projekcie badawczym Muzeum Emigracji pn. „E-Migracja. Polska Diaspora Technologiczna”

Przekazuję dla zainteresowanych zaproszenie Muzeum Emigracji w Gdyni do udziału w projekcie „E-Migracja. Polska Diaspora Technologiczna” w ramach II. edycji projektu badawczego, który ma na celu pozyskanie informacji na temat Polaków i osób o polskich korzeniach zatrudnionych za granicą w szeroko rozumianych nowoczesnych sektorach gospodarki w celu sporządzenia ogólnej charakterystyki badanej grupy. Jest to druga edycja badania. Pierwsze badanie zakończone w 2019 r. podsumowane zostało obszernym raportem dostępnym pod adresem http://www.polska1.pl/upload/98/Raport_E-migracja.pdf

Edycja projektu badawczego dostępna jest pod adresem http://e-migracja.eu/badanie-czyli-wypelnij-ankiete/

Link do materiałów prasowych z poprzedniego badania: http://e-migracja.eu/media/