Inauguracja Akcji – Polska w Twoim domu/Poland at Your Home!

Zauważając potrzeby Polaków i osób polskiego pochodzenia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło się przygotowania katalogu inicjatyw realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Oferta zawiera bogatą propozycję działań w sferze kultury, historii i edukacji, z naciskiem na propozycje mogące zainteresować młodego odbiorcę. Mam nadzieję, że będzie ona szczególnie przydatna dla tych, którzy szukają wartościowej alternatywy dla codziennych zajęć domowych oraz w minimalnym stopniu pozwoli nam być bliżej Polski w tych wyjątkowych czasach.

Zachęcając do korzystania z zebranych materiałów, w imieniu kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, chciałbym serdecznie zaprosić Państwa do udziału w akcji pn.

„Polska w Twoim domu/ Poland at your home”,

która ma na celu podtrzymanie i umocnienie kontaktu z Polską podczas okresu ograniczeń wynikających z pandemii.

„Polska w Twoim domu”, to zbiór wielu ciekawych ofert i przedsięwzięć wybranych instytutów, muzeów, stowarzyszeń, fundacji czy instytucji rządowych, z którymi współpracuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Całość jest dostępna za jednym kliknięciem myszki lub przycisku pilota, a co najważniejsze, będzie dostępna w jednym miejscu – www.gov.pl/dyplomacja/polska-w-twoim-domu.

W ramach naszej akcji, chciałbym zaprosić przedstawicieli najmłodszej Polonii do wzięcia udziału w konkursie dla uczestników w wieku 7-18 lat pod hasłem

„Moje najciekawsze spotkanie z Polską online”.

Zapraszam wszystkich chętnych do wykonania prac na temat spotkania z Polską w formie pisemnej, rysunkowej lub filmu video w kategoriach: edukacja, kultura oraz historia. Prace powinny prezentować wrażenia ze spotkań z Polską online, na bazie udostępnionej przez nasze Ministerstwo oferty edukacyjno-kulturalnej. Szczegółowe informacje na temat konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Polska w ChRL www.gov.pl/chiny oraz MSZ www.gov.pl/dyplomacja . Zachęcam wszystkich gorąco do śledzenia stron i udziału w konkursie.

Wykaz wybranych projektów i programów edukacyjnych dla Polonii