List Ministra Spraw Zagranicznych oraz oferta edukacyjno-kulturalna

W załączeniu przekazuję list skierowany do Polonii przez Ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęk oraz wykaz narzędzi edukacyjno-kulturalnych zawierającym m.in. lekcje muzealne on-line, wirtualne spacery, koncerty i spektakle teatralne on-line czy chociażby lektury w j. polskim.

Mam nadzieję, że choć w małym stopniu pozwoli to nam odczuć bliskość z Polską i Polakami w kraju oraz pogłębiać wzajemne więzi i polskość na odległość.

Korzystając z okazji życzę Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Z pozdrowieniami,

Jakub Wysocki
Konsul RP
Kierownik Wydziału Konsularnego
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie

Oferta edukacyjno-kulturalna

Pismo Ministra Spraw Zagranicznych