V edycja konkursu historycznego Patria Nostra

Serdecznie zapraszam młodzież polską i polonijną do udziału w V edycji konkursu historycznego Patria Nostra. Konkurs polega na przygotowaniu 30. sekundowej animacji lub 45. sekundowego filmiku dot. ważnych wydarzeń związanych z historią Polski. W tegorocznej edycji tematem przewodnim jest 80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej oraz 100. rocznica Bitwy Warszawskiej. Uczestnikami konkursu mogą być 4-osobowe drużyny składające się z 3 uczniów oraz osoby pełnoletniej (nauczyciel, rodzic, opiekun). Do konkursu mogą przystąpić zespoły reprezentujące polską szkołę lub organizację polonijną.

Termin rejestracji uczestników upływa dnia 15 maja br., zaś termin nadsyłania filmów i animacji 31 maja br.

Gale finałowekonkursów odbędą się we wrześniu w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. W przypadku  niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej, Gale zrealizowane zostaną za pośrednictwem telewizji, z wykorzystaniem najnowszych technologii komunikacji.

Nagrody w konkursach Patria Nostra otrzymują wszyscy uczestnicy. Dla Zwycięzców przewidziane są wycieczki do Polski lub do Brukseli. Dla pozostałych uczestników –  atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Rejestracja w konkursie,  podobnie jak sam konkurs odbywa się w Internecie. Aby przystąpić do konkursu niezbędny jest entuzjazm oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej: www.konkurs-patrianostra.pl

Z pozdrowieniami,

Jakub Wysocki

Konsul RP

Kierownik Wydziału Konsularnego

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie

Konkurs PATRIA NOSTRA – zaproszenie