Komunikat dla Polaków przebywających za granicą w związku z zamknięciem granic i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego

Przekazuję komunikat dla przebywających za granicą w związku z zamknięciem granic i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. W załączeniu także rozporządzenia MSWiA w sprawie ruchu osobowego do/z Polski.

Jeżeli podróżujesz w ramach zorganizowanej wycieczki, skontaktuj się z organizatorem – powinien pomóc w powrocie do kraju.

Jeżeli podróżujesz na własną rękę, postępuj zgodnie z procedurami linii lotniczej. Ustal z nią możliwość zmiany biletu na lot do innego państwa UE, z którego będziesz mógł dostać się do Polski drogą lądową (samochodem osobowym, busem lub autokarem). Na tę chwilę jedyną możliwością jest wjazd z terenu Niemiec.

PLL Lot uruchomił specjalną stronę internetową à https://lotdodomu.com/. Istnieje na niej możliwość rejestrowania zapotrzebowania na powrót do kraju. Na podstawie tych danych LOT przygotuje specjalne loty czarterowe #LotDoDomu

Jeżeli nie masz żadnej możliwości powrotu do Polski, wyślij email na adres jednego z poniższych urzędów konsularnych, w zależności od miejsca pobytu w Chinach:

– Wydział Konsularny Ambasady RP w Pekinie- pekin.amb.wk[at]msz.gov.pl.

– Konsulat Generalny RP w Szanghaju- shanghai[at]msz.gov.pl

– Konsulat Generalny RP w Kantonie- kanton.kg.sekretariat[at]msz.gov.pl

– Konsulat Generalny RP w Chengdu- chengdu.kg.dyzurny[at]msz.gov.pl

– Konsulat Generalny RP w Hong Kongu- hongkong.kg.dyzurny[at]msz.gov.pl

Podaj swoje dane osobowe i opisz krótko swoją sytuację oraz miejsce, w którym przebywasz. Jeżeli pojawi się możliwość zorganizowania specjalnych lotów czarterowych do Polski, to poinformujemy Cię o tym.

Wszyscy polscy obywatele znajdujący się aktualnie za granicą są uprawnieni do wjazdu na terytorium kraju. Każdy obywatel wracający do Polski zostanie przebadany i skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę.

Skontaktuj się z ubezpieczycielem w celu przedłużenia polisy i ustalenia możliwości pokrycia kosztów zmian i przedłużającego się pobytu. 

Jeżeli kończą ci się pieniądze na dalszy pobyt za granicą, skontaktuj się z bliskimi. Konsul może udzielić pomocy finansowej w wyjątkowych przypadkach, osobom, które nie mają żadnej możliwości uzyskania jej od bliskich. Sprawdź jakiej pomocy może udzielić konsul na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/jakiej-pomocy-moze-udzielic-konsul 

Więcej informacji na temat zamknięcia granic znajdziesz na stronie gov.plhttps://www.gov.pl/web/koronawirus/zamykamy-granice-przed-koronawirusem 

UWAGA: W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Europie MSZ RP uruchomiło infolinię dot. możliwości przekraczania granic. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 523 8880

Jakub Wysocki

Konsul RP

Kierownik Wydziału Konsularnego

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie

Rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

Rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym