ODYSEUSZ- Zgłoś swój pobyt w Chinach

Szanowni Państwo, zachęcam osoby, które jeszcze nie zgłosiły swojego pobytu w Chinach do rejestracji na portalu Odyseusz Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.odyseusz.msz.gov.pl

Osoby już zarejestrowane proszę o weryfikację czy wszystkie pola (w szczególności dotyczące miejsca pobytu) zostały poprawnie wypełnione. Wyłącznie pełne dane pozwolą na kontakt (e-mail, sms) ze strony MSZ w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą. MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt, udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną. System „Odyseusz” umożliwi również otrzymywanie powiadomień o zagrożeniach w kraju podróży oraz innych informacji konsularnych.

Proszę o przekazanie ww. informacji wszystkim zainteresowanym.

Z pozdrowieniami,

Jakub Wysocki

Konsul RP

Kierownik Wydziału Konsularnego

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie