FAQ – wizy i pobyt w Chinach w okresie sytuacji epidemiologicznej

Przesyłam poniżej kilka informacji i porad w sprawie pobytu cudzoziemców w Chinach w związku z sytuacją epidemiologiczną. Informacje pochodzą od National Immigraton Administration (Entry&Exit Administration). Zaznaczam, iż informacje są aktualne na dzień 4 lutego br. i mogą ulec zmianie. Z naszej praktyki konsularnej wynika, że organy E&E Administration pracują obecnie w normalnym trybie.

Z wyjątkiem portu lotniczego w Wuhan wszystkie lotniska działają w normalnym trybie. Tranzytowy 144-godzinny ruch bezwizowy nadal obowiązuje na dotychczasowych zasadach. W zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii zaleca się ograniczenie w podróżowaniu jeśli nie są konieczne. Ze względu na ograniczenia wjazdu przyjęte przez niektóre kraje i regiony zaleca się, aby cudzoziemcy, którzy zamierzają opuścić Chiny, z wyprzedzeniem dowiadywali się o wymaganiach dotyczących wjazdu do krajów lub regionów docelowych, aby uniknąć strat finansowych i czasowych w przypadku odmowy wjazdu. Osobom, które podróżują do krajów lub regionów bez ograniczeń wjazdowych, zaleca się przybycie na lotnisko na długo przed wylotem w celu przeprowadzenia niezbędnych kontroli (m.in. kontrola medyczna- wypełnianie kwestionariusza, badanie temperatury). Cudzoziemcy z gorączką oraz infekcją układu oddechowego, takimi jak kaszel lub trudności w oddychaniu, powinni unikać podróży międzynarodowych i natychmiast szukać pomocy medycznej w najbliższych szpitalach.

Wszystkie organy administracji Exit&Entry Administration (National Immigration Authority) w Chinach będą w pełni świadczyć usługi przedłużania i wydawania wiz oraz zezwoleń na pobyt, aby zapewnić legalny pobyt cudzoziemców w Chinach. Zapewnione zostaną również pilne usługi w sytuacjach awaryjnych. Aby uniknąć ryzyka gromadzenia się skupisk ludzi, władze E&E Administration planują wprowadzenie usługi wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty. W przypadku instytucji, które przyjmują dużą liczbę obcokrajowców, takich jak uniwersytety, instytuty badawcze i przedsiębiorstwa, władze E&E Administration planują zezwolić na dodatkową obsługę agentów lub zapewnić inne niezbędne udogodnienia w zależności od sytuacji.

Zgodnie z przepisami ChRL dot. wjazdu i wyjazdu cudzoziemcy powinni opuścić Chiny lub złożyć wniosek o przedłużenie w organach E&E Administration przed wygaśnięciem wizy lub dokumentu pobytowego. Osoby, które nie są w stanie wyjechać zgodnie z planem lub przedłużyć wiz i zezwoleń na pobyt ze względu na okoliczności związane ze zwalczaniem epidemii i wprowadzanym ograniczeniom w podróżowaniu i kontrolom będą mogły być zwolnione z kary (częściowo lub całkowicie). Decyzje w tych sprawach będą podejmowane indywidualnie w zależności od okoliczności.  

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania maili z adresu pekin.amb.wk[at]msz.gov.pl uprzejmie proszę o informację zwrotną.      

Z pozdrowieniami od zespołu konsularnego,

Jakub Wysocki

Konsul RP

Kierownik Wydziału Konsularnego

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie