Zawieszone połączenia lotnicze mogą utrudnić wyjazd z Chin w najbliższych tygodniach

W związku z sytuacją epidemiologiczną niektóre linie lotnicze, w tym PLL LOT zawiesiły połączenia z Chinami. W chwili obecnej są jeszcze przewoźnicy nadal wykonujący loty pomiędzy Chinami a Europą, w nadchodzących tygodniach należy jednak liczyć się z rosnącymi trudnościami w wyjeździe z Chin. Osobom planującym w najbliższym czasie wyjazd z Chin sugerujemy rozważenie przyspieszenia planów wyjazdowych, zanim zostaną wprowadzone kolejne ograniczenia w poruszaniu się. Podejmując decyzję należy uwzględnić indywidualne warunki oraz dostępne informacje. W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się osoby starsze oraz cierpiące na choroby przewlekłe.

Obywateli RP, znajdujących się w sytuacjach losowych, wymagających nagłej interwencji konsula prosimy o kontakt na adres e-mailowy: pekin.amb.wk[at]msz.gov.pl

Osoby pozostające w Chinach prosimy o zarejestrowanie w systemie Odyseusz www.odyseusz.msz.gov.pl jeżeli jeszcze tego nie zrobiły.

Jakub Wysocki

Konsul RP

Kierownik Wydziału Konsularnego

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie