Funkcjonowanie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Pekinie

Szanowni Państwo, w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w ChRL oraz w trosce o zdrowie Państwa i personelu Konsulatu, w dniach od 3 do 7 lutego 2020 roku, Wydział Konsularny Ambasady RP w Pekinie tymczasowo zawiesza wykonywanie czynności konsularnych. Termin ten może ulec zmianie.

Obywateli RP, znajdujących się w sytuacjach losowych, wymagających nagłej interwencji konsula prosimy o kontakt na adres e-mailowy: pekin.amb.wk[at]msz.gov.pl

Powyższa informacja nie oznacza, iż pracownicy Ambasady RP opuszczają Pekin. Będziemy nadal na miejscu monitorować sytuację i przekazywać, jak dotychczas, uaktualniane komunikaty dotyczące sytuacji epidemiologicznej na terenie okręgu konsularnego WK Ambasady RP w Pekinie.

Mimo zawieszenia wykonywania czynności konsularnych, w szczególnych sytuacjach nadal będziemy okazywać wszystkim potrzebującym pomoc konsularną w ramach obowiązującego porządku prawnego. Jednocześnie zwracam się z prośbą, abyście Państwo pozostawali w bieżącym kontakcie ze swoimi bliskim zarówno w Polsce, jak i w innych miejscach, gdzie przebywają Wasi bliscy i tym samym tonowali nastroje.

Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby informować Państwa na bieżąco, co do dalszego rozwoju sytuacji epidemiologicznej na terenie pekińskiego okręgu konsularnego.

Jak wszyscy cudzoziemcy w Chinach zauważamy, że w przestrzeni informacyjnej pojawiają się plotki i niesprawdzone wiadomości. Zachęcam Państwa do śledzenia informacji z oficjalnych źródeł, jak Państwowy Inspektor Sanitarny (www.gis.gov.pl), WHO, Ambasady RP w Pekinie (www.pekin.msz.gov.pl)  oraz strony instytucji państwowych w ChRL.

W tej trudnej dla wszystkich sytuacji życzę Państwu zdrowia, spokoju i wytrwałości.

Jakub Wysocki

Konsul RP

Kierownik Wydziału Konsularnego

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie