Aktualizacja przepisów wizowych w Pekinie – 8 stycznia 2015

Od 25 Grudnia 2014, władze zaczęły wydawać 3-letnie pozwolenia na prace dla pracowników wybranych przedsiębiorstw zagranicznych w Pekinie.

Przed ta zmiana, zezwolenia na prace ważne były tylko przez rok.

3-letnie zezwolenia na prace SA dostępne dla pracowników firm o kapitale zagranicznym, biur reprezentacyjnych, spółek mieszanych w Pekinie.

Dokumenty wymagane do aplikacji sa dosyć rygorystyczne i w celu uzyskania zezwolenia na prace na 3 lata należy przedłożyć oryginalny kontrakt o prace, oryginalny paszport i oryginał rejestracji firmy w Pekinie. Wszystkie wymagane dokumenty musza być ważne przez przynajmniej 3 lata, w przeciwnych wypadku 3-letnie zezwolenie nie zostanie wydane.

W chwili obecnej, nie ma podobnego programu dotyczącego zezwoleń na pobyt w Pekinie. Oznacza to, ze nawet po uzyskaniu zgody na 3-letnie zezwolenie na prace, pozwolenie na pobyt będzie ciągle wydawane na jeden rok i odnawiane, co roku.

Jest to duże udogodnienie na zagranicznych przedsiębiorstw w Pekinie, umożliwi im to rekrutacje pracowników, ponieważ będą mieć gwarantowane 3-letnie zez wonie na prace, nie na 1 rok jak do tej pory.  

Po więcej informacji na temat nowych przepisów wizowych, proszę o kontakt na:

Renata Anna Inokomis 

Senior Project Manager 

LEHMAN, LEE & XU
10-2 Liangmaqiao Diplomatic Compound
No.22 Dongfang East Road Chaoyang District
Beijing 100600 China
Tel: (86)(10) 8532-1919
Fax: (86)(10) 8532-1999
E-mail: rinokomis@lehmanlaw.com 
www.lehmanlaw.com